Träd

Träd

 

Tall Pinus sylvestris

Kotte.

Heltbild.

Kommer snart.

Kommer snart.

Hästkastanj Aesculus hippocastanum

Helbild.

Frökapsel.

Kommer snart.

Kommer snart.

Ek Quercus robur

Löv.

Kommer snart.

Kommer snart.

Kommer snart.

Björk Betula pendula

Äldre hängen.

Stamm.

Unga hängen.

Kommer snart.

Hägg Prunus padus

Blommor.

Kommer snart.

Kommer snart.

Kommer snart.

Lärk Larix decidua

Helt träd.

Gren under hösten.

Kommer snart.

Kommer snart.

Rönn Sorbus aucuparia

Bär.

Kommer snart.

Kommer snart.

Kommer snart.

Klibbal Alnus glutinosa

Löv.

Unga hängen.

Stamm.

Kommer snart.

Lönn Acer platanoides

Tjärfläcksjuka på lönn.

Rhytisma acerinum

Lönnmjöldagg.

Uncinula tulasnei

Blommor.

Fallna höstlöv.

Copyright © All Rights Reserved

hanssonshundar.se 2005 - 2015